Fava de Cacau
CAN PUJADOR

CAN PUJADOR

Obra de Joan Salavert de l’any 1679, és una de les masies més importants del municipi gràcies a les característiques arquitectòniques d’aquesta. Els més grans del poble encara la coneixen per aquest nom. Cal fer menció dels diferents gravats que es conserven a les finestres i els esgrafiats de la façana.