Fava de Cacau
Cookie Policy

Cookie Policy

Sobre  política de cookies / About this cookie policy

Aquesta Política de galetes explica què són les galetes i com les fem servir, els tipus de galetes que fem servir, és a dir, la informació que recopilem mitjançant les galetes i com s’utilitza aquesta informació i com controlar les preferències de les galetes.  Per obtenir més informació sobre com fem servir, emmagatzemar i protegir les vostres dades personals, consulteu la nostra Política de privadesa. En qualsevol moment pot canviar o retirar el seu consentiment de la Declaració de cookies del nostre lloc webObteniu més informació sobre qui som, com podeu contactar amb nosaltres i com processem les dades personals a la nostra Política de privadesa.El seu consentiment s’aplica als següents dominis: www.favadecacau.cat.
 
This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our websiteLearn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.Your consent applies to the following domains: www.favadecacau.cat

Què són les galetes? / What are cookies ?

Les galetes són petits fitxers de text que s’utilitzen per emmagatzemar petites peces d’informació. S’emmagatzemen al vostre dispositiu quan el lloc web es carrega al vostre navegador. Aquestes galetes ens ajuden a fer que el lloc web funcioni correctament, a fer-lo més segur, a oferir una millor experiència d’usuari i a entendre com funciona el lloc web i a analitzar què funciona i on cal millorar.
 
Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

Com fem servir les cookies? / How do we use cookies ?

Com la majoria dels serveis en línia, el nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diversos propòsits. Les galetes pròpies són bàsicament necessàries perquè el lloc web funcioni correctament i no recullen cap de les vostres dades d’identificació personal.Les galetes de tercers que s’utilitzen al nostre lloc web són principalment per entendre com funciona el lloc web, com interactueu amb el nostre lloc web, mantenir els nostres serveis segurs, oferir anuncis que us siguin rellevants i, tot plegat, oferir-vos un usuari millor i millorat. experiència i ajudeu a accelerar les vostres futures interaccions amb el nostre lloc web.
 
As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

Quins tipus de cookies utilitzem? / What types of cookies do we use ?

Essencial: algunes galetes són essencials perquè pugueu gaudir de la funcionalitat completa del nostre lloc. Ens permeten mantenir les sessions dels usuaris i prevenir qualsevol amenaça de seguretat. No recullen ni emmagatzemen cap informació personal. Per exemple, aquestes galetes us permeten iniciar sessió al vostre compte i afegir productes a la vostra cistella i fer la compra de manera segura.
Estadístiques: aquestes cookies emmagatzemen informació com el nombre de visitants al lloc web, el nombre de visitants únics, quines pàgines del lloc web s’han visitat, l’origen de la visita, etc. Aquestes dades ens ajuden a entendre i analitzar el bon funcionament del lloc web. i on cal millorar.
Màrqueting: el nostre lloc web mostra anuncis. Aquestes cookies s’utilitzen per personalitzar els anuncis que us mostrem perquè siguin significatius per a vosaltres. Aquestes galetes també ens ajuden a fer un seguiment de l’eficiència d’aquestes campanyes publicitàries. La informació emmagatzemada en aquestes galetes també la poden utilitzar els proveïdors d’anuncis de tercers per mostrar-vos anuncis en altres llocs web també al navegador.
Funcionals: Són les cookies que ajuden a determinades funcionalitats no essencials del nostre lloc web.  Aquestes funcionalitats inclouen incrustar contingut com ara vídeos o compartir contingut del lloc web a plataformes de xarxes socials.Preferències: aquestes galetes ens ajuden a emmagatzemar la vostra configuració i preferències de navegació, com ara les preferències d’idioma, perquè tingueu una experiència millor i eficient en futures visites al lloc web
 
.Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

GaletaDescripció
CONSENTIMENT / CONSENTYouTube estableix aquesta galeta mitjançant vídeos de youtube incrustats i registra dades estadístiques anònimes. YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisementEstablida pel connector de consentiment de galetes GDPR, aquesta galeta s'utilitza per registrar el consentiment de l'usuari per a les galetes a la categoria "Anunci". Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsAquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítica". This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalLa cookie s'estableix pel consentiment de la cookie del GDPR per registrar el consentiment de l'usuari per a les cookies a la categoria "Funcionals". The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryAquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. Les cookies s'utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Necessàries". This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersAquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceAquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentEnregistra l'estat del botó predeterminat de la categoria corresponent i l'estat de CCPA. Només funciona en coordinació amb la galeta principal. Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
NIDLa galeta NID, establerta per Google, s'utilitza amb finalitats publicitàries; per limitar el nombre de vegades que l'usuari veu un anunci, per silenciar els anuncis no desitjats i per mesurar l'efectivitat dels anuncis. NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads.
viewed_cookie_policyLa galeta la configura el connector de consentiment de galetes GDPR i s'utilitza per emmagatzemar si l'usuari ha consentit o no l'ús de galetes. No emmagatzema cap dada personal. The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVEUna galeta establerta per YouTube per mesurar l'amplada de banda que determina si l'usuari obté la interfície del reproductor nova o antiga. A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCLa galeta YSC la configura Youtube i s'utilitza per fer un seguiment de les visualitzacions dels vídeos incrustats a les pàgines de Youtube. YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesYouTube estableix aquesta galeta per emmagatzemar les preferències de vídeo de l'usuari que utilitza el vídeo de YouTube incrustat. YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube estableix aquesta galeta per emmagatzemar les preferències de vídeo de l'usuari que utilitza el vídeo de YouTube incrustat. YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

Com puc controlar les preferències de les galetes? / How can I control the cookie preferences ?

Si decideixes canviar les teves preferències més tard durant la teva sessió de navegació, pots fer clic a la pestanya “Política de privadesa i galetes” a la teva pantalla. Això tornarà a mostrar l’avís de consentiment que us permetrà canviar les vostres preferències o retirar el vostre consentiment completament. A més d’això, diferents navegadors ofereixen diferents mètodes per bloquejar i eliminar les cookies utilitzades pels llocs web. Podeu canviar la configuració del vostre navegador per bloquejar/eliminar les cookies. Per obtenir més informació sobre com gestionar i eliminar les galetes, visiteu wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
 
Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Powered By WebToffee