Fava de Cacau
POBLE NOU

POBLE NOU

Un altre conjunt important és el format pels habitages del Poble Nou. Es tracta d’un eixample del municipi creat al començament del segle XX que conserva edificis modernistes i noucentistes. Cal posar de relleu els edificis del carrer de la Unitat i del carrer de Ferres Costa, així com els de la plaça de Carme Llinàs, com ara Cal Sió i Cal Roca, de l’any 1923.